My blog

สวัสดีครับ

ย้ายแล้วเน่อ กลับไปใช้ Wordpress เหมือนเดิมครับ เนื่องจาก RapidWeaver ไม่สามารถเก็บ Comment ด้วยตนเองได้ ต้องไปใช้ระบบข้างนอกจนเกิดปัญหา Comment หายมาหลายครั้ง
รวมถึง Plan ไว้ว่าจะเก็บตังซื้อ iPad ซึ่งไม่สามารถใช้ RapidWeaver บน iPad ได้ครับ

อ่าน Blog ใหม่คลิกที่นี่ครับ
ขอบคุณครับ
tum

My Links